F.A.Q.

Hier vind je een antwoord op veel gestelde vragen.
Heb je zelf nog een vraag? Aarzel niet om ons te mailen.

F.A.Q. VOOR WERKNEMERS

Wanneer heb ik recht op het flexi-statuut?

Sinds 1 december 2015 is er een nieuwe manier voor werknemers en gepensioneerden om voordelig bij te verdienen: de flexi-job. Onder dit nieuwe statuut kun je onbeperkt een centje bijverdienen zonder dat je extra belastingen betaalt. Dat betekent dat wat je verdient je dus netto in jouw handen krijgt. Het loon is wettelijk vastgelegd op €10,28 (€9,55 loon + 7,67% vakantiegeld dat je meteen krijgt)

 • Je hoeft geen belasting of sociale bijdragen te betalen, je brutoloon is gelijk aan je nettoloon.
 • Je loopt niet het risico om in een hogere belastingschijf te vallen aangezien je de inkomsten van je flexi-job niet moet opnemen in je belastingbrief.
 • Je bouwt sociale rechten op, zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie, enz.
 • Je mag zoveel uren werken als je wil als flexi-jobber en er staat ook geen limiet op hoeveel je mag bijverdienen.

Voorwaarden:

Voor werknemers:

Als je vandaag aan de slag wil als flexi-jobber moet je drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben bij een andere werkgever. Dat wil zeggen dat je elk kwartaal opnieuw op deze voorwaarde wordt gecontroleerd.

Je kan dus werken met een flexi-job in …

– april, mei, juni 2020, als je minstens 4/5de werkte in de periode juli, augustus, september 2019
– juli, augustus, september 2020 als je minstens 4/5de werkte in de periode oktober, november, december 2019
– oktober, november, december 2020 als je minstens 4/5de werkte in de periode januari, februari, maart 2020
– januari, februari, maart 2021 als je minstens 4/5 werkte in de periode april, mei, juni 2020

Voor gepensioneerden:

Sinds 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen en zo genieten van een extra inkomen.

* Ben je al een tijd met pensioen (langer dan 1 volledig kwartaal), dan kan je meteen aan de slag.
* Ga je binnenkort op pensioen? Dan kan je direct gaan flexi-jobben als je tot je pensioendatum minstens 4/5 werkte. Was dat niet het geval, moet je minstens 1 volledig kwartaal met pensioen zijn voor je kan starten.

Concreet: wil je op 1 januari 2020 starten met een flexi-job dan moet je VOOR 1 oktober 2019 met pensioen zijn. Tenzij je minstens 4/5de aan het werk was tot 31 december 2019, dan kan je meteen aan de slag.

Welke sectoren:

Flexijob kan in volgende paritaire comités;

-118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
-119 van de handelaars in voedingswaren
-201 van de zelfstandige kleinhandel
-202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
-202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven
-PC 302 horeca
-311 voor de grote kleinhandelszaken
-312 voor de warenhuizen
-314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
-322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302)

Moet ik ervaring hebben?

We vinden het geweldig als je al ervaring hebt, maar we voorzien de nodige coaching en training om je de nodige ervaring bij te brengen. Vooral de goesting en interesse in één van onze labels moet aanwezig zijn.

 

Kan ik bij jullie aan de slag als ik geen student ben?

Zeker en vast. Je kan bij ons terecht als student, arbeider/bediende, flexi, extra, …

 

Ik heb geen eigen wagen, kan ik opdrachten voor jullie uitvoeren?

Bij Silver Tie hebben we een aantal poolwagens ter beschikking voor de verplaatsing van kantoor naar de job. Op die manier wordt carpooling zoveel mogelijk gepromoot.

Jullie hebben enkel een kantoor in Brussel, Gent en Antwerpen. Kan ik ook in een andere regio werken?

Er kan zeker ook in andere regio’s gewerkt worden, afhankelijk van waar de klant gevestigd is.

Hoe verloopt de verloning?

Wekelijks wordt er een voorschot gestort voor de gepresteerde dagen van de week ervoor. Aan het begin van de volgende maand volgt er een maandafsluit waarbij het restbedrag, samen met andere vergoedingen die eventueel van toepassing zijn, wordt uitbetaald.

Elke maand ontvang je automatisch per mail uw loonfiche.

Ben ik verzekerd?

Absoluut! Bij het inschrijven via onze app dien je een werkpostfiche te ondertekenen. Hierop staat in detail omschreven voor welke handelingen je verzekerd bent, afhankelijk van de te vervullen functie.

Ook ben je verzekerd van en naar het werk.

 

Wat gebeurt er bij een arbeidsongeval?

Een ongeval op weg van huis naar het werk, een ongeval op je werkpost, een ongeval op weg van het werk naar huis? Binnen de twee werkdagen dienen er enkele documenten doorgegeven te worden aan de arbeidsongevallenverzekeraar.

Neem dus onmiddellijk contact op met Silver Tie, zowel telefonisch 09/247.02.03 als per mail administratie@silvertie.be.

 

Waar kan ik mij inschrijven?

Wij gaan steeds op zoek naar een job die zo goed mogelijk aansluit bij jouw kennis, ervaring en wensen. Hiervoor vragen we om mij inschrijving zeker volgende zaken mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Rekeningnummer
 • Eventueel rijbewijs
 • CV en eventuele diploma’s, getuigschriften, …)
 • Deel 1 inschrijving via de site => hoe?
 • Na inschrijving infomoment of sollicitatie/motivatie (fysiek of digitaal)

Daarna deel 2 inschrijving wat 100% digitaal verloopt

 

 

Hoeveel bedrijfsvoorheffing betaal ik als uitzendkracht?

Er wordt minimum 11.11% bedrijfsvoorheffing afgehouden van het belastbaar loon. Er is een mogelijkheid om je bedrijfsvoorheffing te verhogen. Dit moet de uitzendkracht meedelen aan het desbetreffende uitzendkantoor.

 

 

Wat te doen bij ziekte?

Bij ziekte dien je ons steeds telefonisch zo spoedig mogelijk te contacteren via 09 247 02 03.
Indien je op de planning staat breng je ons uiteraard ruim voor aanvang van de job op de hoogte.

Binnen de 48u dienen wij in het bezit te zijn van je doktersattest.

 

 

Heb ik recht op vakantiegeld?

Om vakantiegeld te ontvangen moet je in het afgelopen jaar (‘vakantiedienstjaar’) in loondienst geweest zijn. Het aantal werkdagen dat je in dat jaar presteerde, dient als basis om het aantal verlofdagen en het exacte bedrag te berekenen.

 

Wat is het extra-statuut?

Een extra is een gelegenheidsmedewerker in de horecasector die voor een maximumduur van 2 opeenvolgende dagen bij dezelfde werkgever in dienst wordt genomen.
Er mag maximum 9u per dag gewerkt worden in een arbeidsregeling van minder dan 6 dagen per week.

De werkgever/gebruiker moet aan enkele voorwaarden voldoen vooraleer het werken als gelegenheidsmedewerker mogelijk is.

 

Hoe maak ik mijn profiel aan in Crewplanner?

Je zal een mailtje van ons ontvangen genaamd ‘U bent uitgenodigd voor Silver Tie’.
Door op de link in deze mail te klikken kan je een profiel aanmaken. Belangrijk is dat je je bankkaart en ID-kaart bij de hand hebt. Het aanmaken van een profiel duurt 1 minuut.

Alle stappen dienen doorlopen te worden, alvorens een geldig profiel is aangemaakt. Dit is van ‘persoonlijke details’ tot ‘afronden’ en het tekenen van de vereiste documenten.

Let op! Je dient ook aan te geven onder welk type arbeidsovereenkomst je valt. Het is belangrijk dat je hierbij het juiste aanduidt. Je dient te kiezen uit ‘student’, ‘flexijob’, ‘extra’, of ‘arbeider/bediende’. Je zal echter ten allen tijde niet vallen onder onbepaalde tijd, bepaalde tijd of factuur.

F.A.Q. VOOR STUDENTEN

Wat is studentenarbeid?

Studentenarbeid is een vorm van arbeid waarbij je als student beschermd bent door een specifiek type contract: de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. De overeenkomst heeft een beperkte duurtijd.

Als jobstudent met een studentenovereenkomst word je beschermd door arbeidswetgeving. Die bepaalt welke arbeid is toegelaten, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort.

Jobstudent en werkstudent: wat is het verschil?

Eerst dit: er bestaat geen officiële, wettelijke definitie van ‘jobstudent’ of ‘werkstudent’. Daardoor kunnen we de verwarring tussen deze twee begrippen helaas niet definitief ophelderen. Wel kunnen we je een overzicht geven hoe de begrippen doorgaans worden gebruikt.

Het begrip ‘jobstudent’ wordt meestal gebruikt voor studenten die hun 475 uur gebruiken en die dus verminderde sociale bijdragen betalen (ook op deze website gebruiken wij ‘jobstudent’ in deze betekenis).

‘Werkstudent’ wordt in meer dan één betekenis gebruikt.

De meest gebruikte betekenis is: een student die de normale socialezekerheidsbijdragen betaalt op zijn job. Je betaalt die normale bijdragen bijvoorbeeld als je geen studentenovereenkomst kunt afsluiten of als je 475 uur op zijn. Hogescholen en universiteiten verwijzen met ‘werkstudent’ naar studenten die werken en leren combineren. Ze hebben specifieke studiefaciliteiten voor zulke studenten.
Als je je in deze beschrijving herkent, dan is de kans groot dat je hoofdstatuut niet meer ‘student’ is, zodat je geen studentenovereenkomst meer kunt afsluiten. Je kunt dan niet meer werken tegen verminderde sociale bijdragen.

Het verschil tussen jobstudent en werkstudent zoals het in deze tekst wordt beschreven, is typisch voor het Nederlands. In het Frans liggen de zaken iets anders.

Mag ik werken als jobstudent?

Je kunt onder de 475-urenregeling werken als je:

 • student bent;
 • oud genoeg bent;
 • niet werkt wanneer je geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.

Ben jij student?

Voor de berekening van de sociale bijdragen ben je student als:

 • je middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt;
 • studeren je hoofdactiviteit is en eventuele arbeid daar duidelijk aan ondergeschikt is. Bijvoorbeeld: een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is geen student.

 

Opgelet: In onderstaande gevallen ben je uitgesloten voor een studentenjob:

 • Studenten die meer dan 12 maanden ononderbroken werken;
 • Studenten die enkel een avondcursus volgen of een dagcursus met een beperkt lesrooster;
 • Studenten voor de onbezoldigde arbeid die zij als stagiair verrichten in het kader van hun studies.
  Het is niet altijd zo makkelijk om uit te maken of je hoofdactiviteit student is. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact op met het Toezicht op de Sociale Wettenvan de FOD Werk.

 

Ben je oud genoeg?

Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt om als jobstudent te mogen werken.
Je kunt als jobstudent aan de slag zodra je:

 • 16 jaar oud bent en nog onderwijs met voltijds leerplan volgt;
 • 15 jaar oud bent én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.

 

Als je deeltijds naar school gaat, kun je alleen als jobstudent werken als je:

 • niet wordt tewerkgesteld met een deeltijdse arbeidsovereenkomst, een deeltijdse stageovereenkomst, een leerovereenkomst; en,
 • enkel werkt tijdens de schoolvakanties.

 

Sinds 1 juli 2017 kan ook een leerling alternerend leren (m.a.w. een leerling die theoretische vorming volgt in een onderwijs- of opleidingsinstelling in combinatie met een praktische opleiding op een werkplek) naast zijn overeenkomst in het kader van het alternerend leren ook een studentenovereenkomst sluiten als volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • de jongere mag enkel als student tewerkgesteld worden tijdens de dagen dat hij geen theoretisch onderwijs moet volgen of niet aanwezig moet zijn op de werkvloer in het kader van zijn alternerend leren;
 • de jongere kan enkel als student tewerkgesteld worden als hij geen werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering heeft;
 • de jongere moet als student tewerkgesteld worden bij een andere werkgever dan de werkgever waar hij zijn alternerende opleiding uitvoert.

Ik studeer binnenkort af. Mag ik nog een studentenjob doen?

In principe niet. Een studentenjob is voorbehouden voor studenten. Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, ben je student af – en kan je dus geen studentenjob meer doen.

Maar … er is één uitzondering: Afstuderen in juni

Nadat je bent afgestudeerd in juni kun je nog een echte studentenjob doen in de zomervakantie. Als je in juni je diploma behaalt, aanvaardt de RSZ dat je nog tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde sociale bijdragen.

Als je na afloop van je studentenjob onmiddellijk bij dezelfde werkgever als gewone werknemer aan de slag gaat, moet de aard van je gewone job duidelijk verschillen van die van je studentenjob. Het is namelijk niet de bedoeling dat je werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor de gewone job.

Mag ik als jobstudent bij meerdere werkgevers of een interimkantoor werken?

Ja. Je kunt bij één werkgever blijven of gaan jobhoppen. Het maakt niets uit, als je maar binnen je contingent blijft.

Zorg er wel altijd voor dat je een overeenkomst hebt met je werkgever.

Hoeveel mag ik werken en verdienen als jobstudent?

Als je aan de slag gaat als jobstudent, moet je erop letten dat je een aantal wettelijke grenzen niet overschrijdt.

Mag ik meer dan 475 uur werken?

Wil je meer werken dan de 475 uur die je toegekend worden door de overheid? Dit is zeker mogelijk, maar je verliest dan wel de voordelen van verminderde sociale bijdrage. Vanaf je 476e werkuur moet je de normale sociale bijdragen betalen.


Opgelet: ook wanneer je het quotum overschrijdt, behoud je de studentenstatus en blijf je onderworpen aan het studentenarbeidscontract. Het enige verschil is dan het bedrag van sociale bijdrage dat men moet betalen.

Ik ben geen Belg, maar ik studeer momenteel in België. Mag ik werken met een studentencontract?

Elke student mag in België werken met een studentencontract. Je nationaliteit of origine maakt niet uit. Je krijgt dan 475 uren waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen.

Ben je geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland?

Let op, er zijn misschien limieten of bijkomende verplichtingen waaraan je moet voldoen om te mogen werken in België.

Wil je meer weten? Ga dan naar de pagina Arbeidskaart op belgium.be.

Heb je een identiteitskaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken?

Neem rechtstreeks contact op met de FOD Buitenlandse Zaken of met de protocoldienst. Zij informeren je over de mogelijkheden die je hebt om te werken tijdens je studies.

Wat zijn de voordelen van werken als student?

Het statuut van jobstudent is erg interessant voor zowel de werkgever als de student. Beide worden hiervoor namelijk zeer weinig belast:

Voor de student:

 • Een solidariteitsbijdrage van ongeveer2,7% (als men het quotum van 475 uur respecteert), terwijl een gewone werknemer wordt belast tegen ongeveer 13% van zijn salaris;

Er wordt geen belasting geheven op het salaris van de student (als men een bepaald salarisplafond respecteert), terwijl de belasting voor werknemers kan oplopen tot 40% van hun salaris.

Zijn studentenjobs enkel mogelijk tijdens de zomer?

Nee, studentenjobs zijn niet helemaal niet meer seizoensgebonden. Jij kiest wanneer en hoelang je werkt.

Wat je ook doet, zorg ervoor dat je het volgende doet:

 • Ga niet over je quotum;
 • Geef voorrang aan je lessen en andere schoolactiviteiten: tijdens deze bezigheden kan je niet werken.

Moet ik een belastingaangifte invullen?

Als je gewerkt hebt als student, moet je het jaar daarop een belastingaangifte indienen. Heb je voor 1 juni van volgend jaar nog geen aangifteformulier ontvangen, vraag er dan zelf één aan bij je belastingdienst of via Tax On Web.

In die aangifte moet je al je belastbare inkomsten vermelden, dus ook het deel van de onderhoudsuitkeringen en bezoldigingen waarmee geen rekening wordt gehouden om te bepalen of je nog ten laste bent van je ouders.

Als je meer dan 475u. werkt, dan zal je werkgever bedrijfsvoorheffing hebben ingehouden op je loon. Dat is een voorschot op je belastingen die de werkgever voor jou inhoudt? Als je minder dan 8860 euro verdient (zie hierboven), dan kan je de bedrijfsvoorheffing terugkrijgen via je belastingaangifte.

Bron: myflexijob.be

Wat is verboden arbeid?

Je mag niet zomaar elke job uitoefenen als jobstudent.

Het is verboden voor studenten om bepaalde gevaarlijke en/of ongezonde taken uit te voeren. Bijvoorbeeld bij risico op brand of ontploffing, slopen van gebouwen, werken met gevaarlijke machines of bepaalde scheikundige producten.

Indien de student 18 jaar is EN zijn studierichting met de gevaarlijke activiteit overeenstemt EN mits er voorafgaan advies ingewonnen werd, kan hiervan afgeweken worden.

 

Hoe zit het met zwartwerk?

Een aanbod om als student in het zwart te werken, kan aantrekkelijk lijken, maar er zijn zware risico’s aan verbonden.

 • Zwartwerk is illegaal: als u betrapt wordt, kunt u bestraft worden.
 • Bij een conflict met uw werkgever hebt u geen been om op te staan: er is geen contract, dus is uw werkgever nergens toe verplicht.
 • Bij een arbeidsongeval is uw werkgever nergens toe verplicht.
 • Als zwartwerker betaalt u geen rsz en geen belastingen, maar als jobstudent bent u daar sowieso grotendeels van vrijgesteld.

 

Mag ik als jobstudent nachtwerk verrichten?

In principe is nachtwerk (tussen 20.00u en 06.00u) verboden. Er gelden wel diverse uitzonderingen naargelang de sector of de aard van het werk dat je uitvoert, zoals bijvoorbeeld in de horeca of in ploegenarbeid. Deze uitzonderingen gelden op voorwaarde dat je als jobstudent >18 jaar bent.

Jobstudenten tussen 15 en 18 jaar mogen in een beperkt aantal gevallen toch werken na 20.00u. Er geldt dan wel een minimale rusttijd van 12 uur voordat je opnieuw aan het werk gaat.

 

Behouden mijn ouders het recht op kinderbijslag als ik werk als jobstudent ?

Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt (tot 21 jaar indien je 18 jaar wordt in en vanaf 2019 in het Waalse Gewest), heb je als student recht op kinderbijslag ongeacht de grootte van het bedrag dat je verdient, het aantal uren dat je werkt en of je nog studeert.

Na 31 augustus van het jaar waarin je 18 geworden bent en tot 25 jaar, wordt de kinderbijslag voorwaardelijk uitbetaald:

 • Tot 21 jaar voor gehandicapte kinderen onder welbepaalde voorwaarden (voor kinderen woonachtig in het Waalse gewest geldt er een onvoorwaardelijk recht voor de kinderen die 18 worden in en vanaf 2019);
 • Tot 25 jaar voor:
 • Leerjongens en leermeisjes met een leerovereenkomst,
 • Studenten en diegenen die een verhandeling bij het einde van de studies voorbereiden,
 • Jongeren die ingeschreven zijn als werkzoekende na de beëindiging van de studies of de leertijd,
 • Jongeren die vrijwilligerswerk uitvoeren,
 • Jongeren die stage lopen om in een ambt benoemd te worden,

Wanneer blijf je als jobstudent fiscaal ten laste van je ouders ?

Drie voorwaarden moeten hiertoe vervuld zijn:

 • de student moet deel uitmaken van het gezin,
 • het door de student ontvangen loon mag geen beroepskost zijn voor zijn ouders
 • de nettobestaansmiddelen van de student mogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Het maximumbedrag van de nettobestaandsmiddelen (voor de inkomsten 2019 – aanslagjaar 2020) om ten laste te blijven van de ouders is:

 • als de ouders gezamenlijk belast worden: €3330 (= €6942,50 bruto)
 • als de ouders alleen belast worden en de student fiscaal niet als gehandicapt beschouwd wordt: €4810 (= €8792,50 bruto).
 • Als de ouders alleen belast worden en de student fiscaal als gehandicapt beschouwd wordt: €6110 (= €10417,50 bruto).

Opgelet: bij die brutobedragen werd rekening gehouden met 20% forfaitaire kosten, en gaat uit van een situatie waar u geen andere bestaansmiddelen hebt dan het loon uit studentenarbeid.

 

Kan ik ergens controleren hoeveel uren ik nog mag werken als jobstudent?

Je kan steeds terecht op studentatwork.be om na te gaan hoeveel uren je nog exact over hebt.

Bovendien kan je daar een attest afdrukken waarop het resterende aantal uren ook op vermeld staat. Het kan zijn dat een potentiële werkgever naar dit attest vraagt om zeker te zijn dat je uren nog niet opgebruikt zijn.

 

Heb ik als flexijob-medewerker recht op vakantiegeld?

Ja. Let wel op, je vakantiegeld is meteen inbegrepen in je flexi-loon. Als je een loon van 10,28 euro per uur krijgt (het wettelijk minimum) is dat 9,55 euro loon en 0,73 (7,67%) euro vakantiegeld. In tegenstelling tot een gewone job krijg je dus geen apart vakantiegeld achteraf.

Bron: myflexijob.be

Send job offer

 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 256 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.